Zestawy dozujące oparte na pompach marki Etatron i Seko


Posiadamy w naszej ofercie szeroki wybór pomp służących do dozowania rozmaitych środków chemicznych. Pompy znajdują zastosowanie między innymi w technologii uzdatniania wody (np. korekta pH, dozowanie koagulantów, flokulantów), oczyszczaniu ścieków, technice basenowej, produkcji wód technologicznych, w różnych dziedzinach przemysłu, w farmacji. Pompy dozujące przeznaczone są do dozowania różnego typu roztworów chemikaliów, np:

- wodorotlenku sodu
- kwasu solnego
- kwasu siarkowego
- nadmanganianiu potasu
- podchlorynu sodu i innych dezynfekantów
- środków fosforanowych
- koagulantów i flokulantów
- biocydów
- inhibitorów korozji i kamienia kotłowego
- środków służących do wiązania tlenu (np. hydrazyny)

POMPY DOZUJĄCE:

- wykonane z materiałów odpornych na żrące działanie chemikaliów
- wyposażone w wyjście na czujnik poziomu z zabezpieczeniem przed suchobiegiem
- łatwe w montażu i obsłudze
- możliwe stworzenie zestawów dozujących ze zbiornikiem roztworowym, czujnikiem poziomu, wodomierzem kontaktowym
© Copyright Marketing EKO-SERWIS POLSKA. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.