Odżelaziacze do wody (w tym nowoczesne systemy samo napowietrzające się serii SUPREME OXYLINE).


Odżelaziacze

Związki żelaza i manganu zawarte w wodzie są szkodliwe nie tylko dla ludzkiego zdrowia, ale także dla urządzeń systemu wodnego. Aby uniknąć zjawiska zarastania instalacji oraz zażółcenia urządzeń sanitarnych, warto zainwestować w sprawdzony odżelaziacz wody. W zależności od ujęcia, żelazo może przyjmować dwie podstawowe formy: dwuwartościową (rozpuszczone, bezbarwne) oraz trójwartościową (utlenione, wytrąca się jako czerwony osad). Niezależnie od tego, czy związki żelaza w wodzie pochodzą z gleby, ze ścieków, korozji rur, czy wód kopalnianych, odżelazianie wody z wykorzystaniem naszych urządzeń sprosta Twoim oczekiwaniom.

W skład naszej oferty wchodzą wyłącznie odżelaziacze do wody pochodzące od renomowanych producentów. Takie rozwiązanie daje naszym Klientom pewność, że uzyskają nowoczesne i niezawodnie funkcjonujące urządzenia, których jakość została potwierdzona przez szerokie grono użytkowników. Wychodząc naprzeciw najbardziej wymagającym Klientów, wdrożyliśmy do naszego asortymentu urządzenia z serii Supreme Oxyline (systemy samo napowietrzające).

Działanie odżelaziacza do wody polega na przekształceniu rozpuszczalnych związków żelaza w związki nierozpuszczalne. To pozwala na zatrzymanie ich na złożu filtracyjnym. Aby proces odżelaziania wody przebiegał prawidłowo, ważne jest jej odpowiednie napowietrzenie. Efektem napowietrzania jest podwyższenie się odczynu wody (poprzez usunięcie z niej wolnego CO2).

Hydroliza soli żelaza w wodzie przebiega stosunkowo łatwo. Tworzą się rozpuszczalne wodorotlenki Fe(OH)2, które w wyniku działania tlenu są przekształcane w nierozpuszczalne wodorotlenki żelazawe.

Fe(HCO3)2 + H2O - Fe(OH)2 + 2CO2 + H2O

2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O - 2Fe(OH)3

Gdy sole żelaza przyjmują postać siarczanów FeSO4, proces hydrolizy da nam wodorotlenek żelazawy i kwas siarkowy.

FeSO4 +2 H2O - Fe(OH)2 + H2SO4

Nasze odżelaziacze do wody działają na podstawie sprawdzonego schematu. Jego końcowym etapem jest napowietrzanie, w wyniku którego wodorotlenek żelazawy wytrąca się jako wodorotlenek żelazowy. Warto dodać, że jeśli obecny w procesie kwas siarkowy obniży odczyn wody do wartości <5, odżelazianie wody ustanie. W takich przypadkach należy zalkalizować wodę wodorotlenkiem wapnia.

FeSO4 + Ca(OH)2 - CaSO4 + Fe(OH)2

i dalej

2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O - 2Fe(OH)3

Aby proces utleniania żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego przebiegał jak najszybciej, warto skupić się na osiągnieciu jak najwyższego odczynu podczas napowietrzania. Na utlenienie 1 mg żelaza zużywa się teoretycznie 0,143 mg tlenu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o odżelazianiu wody, koniecznie skontaktuj się ze specjalistą Eko-Serwisu!

© Copyright Marketing EKO-SERWIS POLSKA. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.