Lampy UV


Lampy UV do wodyWoda pitna powinna być pozbawiona substancji chorobotwórczych. Dlatego wody naturalne zawierające bakterie i wirusy muszą być poddane dezynfekcji. Woda też jest jednym z podstawowych składników wielu produktów spożywczych. Zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody ma podstawowe znaczenie dla produktu finalnego. Przykładem może być przemysł piwowarski, rozlewnie napojów, przemysł mięsny, owocowo-warzywny.

Dezynfekcji wymaga także woda do basenów kąpielowych oraz do obiegów chłodniczych.
Dezynfekcja wody polega na zniszczeniu bakterii znajdujących się w wodzie lub usunięciu ich w takim stopniu, aby spożywana woda lub produkty żywnościowe wytwarzane przy jej użyciu nie mogły być źródłem powstawania chorób.

Woda może być dezynfekowana m.in. za pomocą promieni UV, które są częścią widma słonecznego o silnym działaniu bakteriobójczym. Dotyczy to w szczególności promieniowania o długości fali od 254 do 265 nm (w zakresie UV-C). Wnika ono w strukturę DNA komórek i powoduje zmiany prowadzące do śmierci drobnoustrojów.

Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym jest metodą dezynfekcji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekującego.

W wersji SUV GOLD lampy są dodatkowo wyposażone w:

- monitor natężenia promieniowania UV, wyposażony we wskaźnik analogowy, w alarm wizualny i dźwiękowyoraz wyjście zdalnego monitorowania pracy urządzenia,

alarm wizualny i dźwiękowy ostrzegający o:

- zbyt wysokiej temperaturze wewnątrz panelu sterującego grożącej uszkodzenie elementów elektronicznych,
- zbyt wysokiej temperaturze wewnątrz komory naświetlania, spowodowanej np. zahamowaniem przepływu,
- wyjście sygnału w podczerwieni, pozwalające na zdalne monitorowanie pracy i diagnostyki lampy UV
- miernik całkowitego czasu pracy urządzenia podający liczbę godzin pracy lampy od momentu jej pierwszego uruchomienia (nie ma możliwości wyzerowania go).
© Copyright Marketing EKO-SERWIS POLSKA. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.