Kompaktowe zmiękczacze do wody (w tym nowoczesne systemy zmiękczające serii SUPREME SOFT).


Zmiękczacze wody

Woda z większości ujęć w Polsce charakteryzuje się wysoką zawartością rozpuszczonych w niej związków wapnia i magnezu, które to powodują tzw. "twardość wody". Węglany tych soli wytrącają i osadzają się w postaci kamienia. Jony wapnia i magnezu mogą występować w postaci węglanów Ca(HCO3 i Mg(HCO3) (twardość węglanowa) lub w postaci CaCl2, MgCl2, CaSO4 i MgSO4 (twardość niewęglanowa).
Twarda woda jest niepożądana do picia i zasilania wodociągów komunalnych, nie nadaje się również na potrzeby gospodarki wodnej w energetyce (kotły parowe, wymienniki ciepła itp.).

Obecność jonów wapnia i magnezu w wodzie powoduje:

znaczne obniżenie sprawności cieplnej urządzeń,
przedwczesne zużycie elementów grzewczych,
nieestetyczny wygląd urządzeń sanitarnych (baterie, umywalki, wanny)
zwiększenie zużycia energii (już 1 mm osadu może spowodować zwiększenie jej zużycia nawet o 10%), niszczenie urządzeń gospodarstwa domowego.

Zmiękczanie wody, czyli usuwanie z niej węglanów wapnia i magnezu, może być dokonywane następującymi metodami:
- termiczną (dekarbonizacja - usuwanie twardości węglanowej), w której pod działaniem wysokiej temperatury następuje naruszenie równowagi i rozkład wodorowęglanów zgodnie z reakcjami:

Ca(HCO3)2 ›CaCO3 + H2CO3 › CaCO3 + H2O + CO2
Mg(HCO3)2 › MgCO3 + H2CO3 › MgCO3ˇ + H2O + CO2

- chemiczną, którą przeprowadza się przez dodanie środków chemicznych: wapna w postaci mleka lub wody wapiennej Ca(OH)2
wapna Ca(OH)2 i sody Na2CO3 ługu sodowego NaOH i sody Na2CO3

- wymiany jonowej na żywicach jonowymiennych. Jonity są to substancje stałe, nierozpuszczalne w wodzie, o dużej odporności na działanie związków chemicznych, posiadające zdolność wymiany swoich jonów na jony znajdujące się w roztworze. Jonity wymieniające kationy to kationity, wymieniające aniony to anionity.

Proces wymiany jonowej na kationitach (np. kationit sodowy) polega na przepuszczeniu uzdatnionej wody przez złoże, w którym następuje wymiana jonów wapnia i magnezu znajdujących się w wodzie na jony sodu. Wymiana jonów przebiega stechiometrycznie i ma charakter odwracalny. Jon, który został usunięty z żywicy, musi być wprowadzony z powrotem w procesie regeneracji.

Wymiana jonowa na kationach zachodzi wg schematu:

Kt Na2 + Ca(HCO3) › Kt Ca + 2NaHCO3 / Kt Na2 + Mg(HCO3) › Kt Mg + 2NaHCO3
Kt Na2 + CaSO4 › Kt Ca + Na2SO4 / Kt Na2 + MgSO4 › Kt Mg + Na2SO4
Kt Na2 + CaCl2 › Kt Ca + 2NaCl / Kt Na2 + MgCl2 › Kt Mg + 2NaCl
Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, należy poddać je regeneracji za pomocą roztworu NaCl (solanki):
Kt Ca + 2NaCl › Kt Na2 + CaCl2 / Kt Mg + 2NaCl › Kt Na2 + MgCl2
Zmiękczacze usuwają na zasadzie wymiany jonowej kationy powodujące powstawanie kamienia. Rozpuszczone w wodzie jony wapnia i magnezu wychwytywane są w kolumnie zmiękczacza w czasie przepływu wody przez złoże. Woda poddawana procesowi zmiękczania powinna być wstępnie oczyszczona z zawartości zanieczyszczeń mechanicznych, żelaza i manganu, w przeciwnym razie na żywicy wymieniane będą oprócz jonów powodujących twardość również jony FE i Mn, przez co zdolność jonowymienna żywicy ulegnie znacznemu zmniejszeniu.
© Copyright Marketing EKO-SERWIS POLSKA. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.