Kompaktowe zmiękczacze do wody (w tym nowoczesne systemy zmiękczające serii SUPREME SOFT).


Zmiękczacze wody

Woda z zawartością związków wapnia i magnezu to niestety standard jeśli o chodzi polskie ujęcia wody. To właśnie dlatego, tak często spotykamy się w naszym kraju z problemem „twardej wody”. Na szczęście są zaawansowane zmiękczacze do wody, które pozwalają rozwiązać tę kwestię. W zależności od tego, jaką postać przybiorą węglany wyżej wspomnianych soli, możemy mówić o twardości węglanowej (Ca(HCO3 i Mg(HCO3)) oraz twardości niewęglanowej (CaCl2, MgCl2, CaSO4 i MgSO4).

Twarda woda jest niezdatna do użytku zarówno jeśli chodzi o wymiar spożywczy, jak i przemysłowy. W celu przywrócenia jej optymalnych właściwości stosuje się tzw. zmiękczacze do wody. Jeśli zbagatelizujemy problem, musimy liczyć się z wieloma konsekwencjami m.in.:


- sprawność cieplna urządzeń ulega pogorszeniu
- elementy grzewcze szybciej się zużywają
- znacznie gorszy wygląd urządzeń sanitarnych
- zwiększone zużycie energii (nawet do 10% w przypadku 1mm osadu)
- uszkodzenie urządzeń AGD

Usuwanie węglanów wapnia i magnezu z wody może odbywać się za pomocą różnorodnych metod:

  • termicznej – polegającej na rozkładzie wodorowęglanów przy wykorzystaniu wysokiej temperatury. Reakcje rozkładu przedstawiamy poniżej:

Ca(HCO3)2 ›CaCO3 + H2CO3 › CaCO3 + H2O + CO2

Mg(HCO3)2 › MgCO3 + H2CO3 › MgCO3ˇ + H2O + CO2

  • chemicznej – dodanie do wody środków chemicznych wapna w postaci mleka lub wody wapiennej Ca(OH)2, wapna Ca(OH)2 i sody Na2CO3 ługu sodowego NaOH i sody Na2CO3

  • wymiany jonowej – ta metoda obrazuje zasadę działania zmiękczaczy do wody. Jonity wymieniają swoje jony na jony będące w roztworze. Kationity wymieniają kationy, natomiast anionity aniony.

Wymiana jonowa na kationitach odbywa się poprzez przepuszczanie oczyszczonej wody przez złoże. Tam następuje wymiana jonów wapnia i magnezu na jony sody. Powyższa wymiana ma charakter stechiometryczny i odwracalny. Usunięty jon może zostawić przywrócony w procesie regeneracji.

Wymiana jonowa na kationach zachodzi wg schematu:

Kt Na2 + Ca(HCO3) › Kt Ca + 2NaHCO3 / Kt Na2 + Mg(HCO3) › Kt Mg + 2NaHCO3

Kt Na2 + CaSO4 › Kt Ca + Na2SO4 / Kt Na2 + MgSO4 › Kt Mg + Na2SO4

Kt Na2 + CaCl2 › Kt Ca + 2NaCl / Kt Na2 + MgCl2 › Kt Mg + 2NaCl

Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, należy poddać je regeneracji za pomocą roztworu NaCl (solanki):

Kt Ca + 2NaCl › Kt Na2 + CaCl2 / Kt Mg + 2NaCl › Kt Na2 + MgCl2

Oferowane zmiękczacze do wody skutecznie usuwają kationy odpowiedzialne za powstawanie kamiennego osadu. Gdy woda przepływa przez złoże, jony wapnia i magnezu są wychwytywane w kolumnie zmiękczacza. Zanim jednak nastąpi ten proces, woda powinna zostać pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych, a także żelaza i manganu, które mogą osłabiać zdolność żywicy do wymiany jonów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o proponowanych zmiękczaczach wody, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą.

© Copyright Marketing EKO-SERWIS POLSKA. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.