Sekretariat

Agnieszka Ogrodzka


tel.: 48 61 867 76 48

fax: 48 61 863 81 60


sekretariat@ekoserwis.poznan.pl

Serwis i części zamienne

Jacek Gałka
mobile: 697 010 416

serwis@ekoserwis.poznan.plDyrektor handlowy

Bartosz Wilmański 
mobile: 722 013 311

bartek@ekoserwis.poznan.pl

Dobór i wycena technologii

tel: 48 867 76 48

email: biuro@ekoserwis.poznan.pl

Przedstawiciel handlowy

Tomasz Janik
Region: Polska Południowa
mobile: 665 913 912


t.janik@polaquagroup.com

Przedstawiciel handlowy

Maciej Bednarski
Region: Polska Północna
mobile: 607 862 227


m.bednarski@polaquagroup.com

Dział marketingu

Kamil Głogowski

marketing@polaquagroup.com

Dyrektor Operacyjny

Bartosz Ogrodzki

b.ogrodzki@polaquagroup.comFormularz kontaktowy
EKO - SERWIS POLSKA
ul. Sycowska 45
60-003 PoznańAdministratorem Państwa danych osobowych jest firma EKO-SERWIS POLSKA ALDONA SZYMKO, ul. Sycowska 45, 60-003 Poznań zwany dalej Administratorem.

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosi o kontakt pod adresem e-mail: biuro@ekoserwis.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 6 ust.1 lit. b RODO
- niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
- oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego współpracy z Państwem w celu świadczenia usług przez Państwa.
- do udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytania

Państwa dane możemy przekazywać:
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie przez który moglibyście wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© Copyright Marketing EKO-SERWIS POLSKA. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.